St. Viktor Xanten   www.stviktor-xanten.de


evangel. Kirche Xanten-Mörmter     www.evankirche-xanten.de


Kolpingsfamilie in Xanten    www.kolping-Xanten.de


Stadt Xanten   www.xanten.de


Flüchtlingshilfe Xanten     www.flüchtlingshilfe-xanten.de


Flüchtlings-Initiativen  NRW     www.wdr.de